- ტექსტის კოდირების კონვერტორი
საიდან:
 მონიშნე ტექსტი
სად:
 მონიშნე ტექსტი
 ფორმატირება ამორჩეული კოდირების შესაბამისი ფონტების გამოყენებით
იხილეთ პროექტის გვერდი (See Project on):
 
 
საქართველოს ღია პროგრამული უზრუნველყოფის ასოციაცია "ოუფენსოფთი"